Tuesday, 15/06/2021 - 13:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thạnh Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KỲ I_ NĂM HỌC: 2020 - 2021

Căn cứ HD số 354/HD-PGDĐT ngày 09-11-2020 về việc tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021 cấp THCS.        

Căn cứ kế hoạch số 92/KH-THCSBTĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của trường THCS Bình Thạnh Đông về việc xây dựng phương hướng và nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

           Nay trường THCS Bình Thạnh Đông xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2020-2021 như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

   - Nhà trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học cơ sở, trong đó chú trọng đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; xây dựng ma trận đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo các mức độ yêu cầu từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. 

  - Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT.

 - Nhà trường, tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời có định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

II . MỤC ĐÍCH:

- Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ngành về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ I – năm học 2020-2021.

- Nhằm đánh  giá lại quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh trong học kỳ I. Từ đó có những giải pháp đề ra cho giảng dạy và học tập tốt hơn ở học kỳ II.

- Nhằm tạo không khí buổi thi thật nghiêm túc với tinh thần “ Trung thực, khách quan” .

- Nhằm biểu dương tinh thần học tập tốt của những em học sinh có thứ hạng cao .

III . YÊU CẦU:

     - Đối với giáo viên bộ môn:

       + Rà soát lại việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm. Nếu thiếu phải nhanh chóng dạy bù và kiểm tra lại cho đúng số lần qui định và đúng chương trình.

       + Giáo án soạn kỹ lưỡng xác định trọng tâm chương trình và tiến hành ôn tập thật nghiêm túc.

       + Nghiêm túc coi và chấm bài kiểm tra cuối kỳ I theo đúng quy định.

       + Vào điểm và báo cáo các loại thống kê  đúng thời gian qui định.

       + Cập nhật đầy đủ điểm số vào sổ gọi tên ghi điểm và vào phần mềm Vn edu chậm nhất ngày 09/12/2020.

- Đối với GVCN: Thông báo cho học sinh lớp chủ nhiệm lịch kiểm tra, dụng cụ học tập, các vấn đề liên quan khi kiểm tra cuối kỳ, hướng dẫn học sinh cách làm bài trên giấy thi, nội quy thí sinh…

- Đối với tổ trưởng chuyên môn:

  + Kiểm tra lại việc thực hiện chương trình, điểm số của tổ viên, ghi nhận để kịp thời nhắc nhở thực hiện theo đúng kế hoạch Ban chuyên môn .

 + Tập hợp các đề KT của GV.

       + Duyệt đề  KT và đáp án gởi Ban Chuyên Môn đúng quy định.

       + Tổng hợp các loại thống kê báo cáo lên BCM.

       + Tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch môn học. (không ra đề cương ôn tập cho học sinh).

- Đối với học sinh:

      Tích cực ôn tập, tham gia đầy đủ kiểm tra cuối kì I của tất cả các môn học.

IV . NỘI DUNG

    1/ CÔNG TÁC ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I:

- Thời gian ôn tập:

                     + Môn Thể dục, Âm Nhạc, Mĩ Thuật: ôn tập trong tuần 14 từ ngày 07/12 – 12/12/2020

                     + Các môn còn lại: ôn tập trong tuần 15 từ ngày 14/12 – 19/12/2020.

- Giáo viên bộ môn thực hiện ôn tập theo đúng tinh thần phân phối chương trình, đối với các bộ môn có tiết ôn tập sau tuần thi thì thực hiện đảo tiết để ôn tập trước thi cho học sinh. Riêng đối với những môn không có tiết ôn tập thì giáo viên chủ động tích hợp nội dung ôn tập vào các tiết dạy trên lớp.

- Tổ chức cho học sinh ôn tập thông qua đố vui trong tiết ngoài giờ lên lớp.

- Việc khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ I được tổ chức theo hướng linh hoạt, không gây áp lực cho học sinh nhưng trên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan; đánh giá chính xác chất lượng giáo dục.

- Giáo viên ôn tập đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn, toàn chương trình, không ôn tập theo dạng đề cương, ra câu hỏi ôn tập trùng khớp với câu hỏi trong đề thi.

 

- Giáo viên linh hoạt, đổi mới và sáng tạo trong việc tổ chức ôn tập cho học sinh, giáo viên không được tổ chức ôn tập cho học sinh với hình thức ra đề cương có câu hỏi và đáp án buộc học sinh học thuộc lòng, học tủ, đón đề việc này sẽ không phát huy được tư duy, sáng tạo của học sinh. Nếu phát hiện giáo viên nào ôn tập theo dạng đề cương thì sẽ bị xử lý theo quy định.

    2/ RA ĐỀ VÀ CHẤM KIỂM TRA:

      a/ Hình thức và nội dung đề kiểm tra:

- Sở Giáo dục ra đề các môn Văn, Toán, Tiếng Anh (chương trình 7 năm) dành cho học sinh lớp 9. (Trường ra thêm đề dự phòng)

- Trường ra đề cho các môn của các khối lớp còn lại.

- Đảm bảo mỗi môn phải có 02 đề trên 1 môn.

- Hình thức kiểm tra :

+ Trộn đề ở tất cả các bộ môn, sử dụng phần mềm trộn đề Smart Test đã được tập huấn

+ Hình thức đề kiểm tra được ra theo cấu trúc và ma trận đề phù hợp với đặc trưng của từng môn học.

+ Xây dựng ma trận đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

+ Đối với lớp 9 (các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh): Đề kiểm tra được ra theo hình thức tiếp cận với đề thi tuyển sinh vào lớp 10.

+ Riêng môn tiếng Anh thực hiện việc ra đề và tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn số 18 ngày 15/8/2016 của SGDĐT về việc dạy học và đánh giá môn tiếng Anh cấp THCS- THPT.

- Nội dung đề kiểm tra: Đảm bảo được chuẩn kỹ năng kiến thức, đề thi phải có ma trận đúng theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao), lấy học sinh trung bình làm chuẩn, đáp án và biểu điểm; đánh giá được năng lực học tập của học sinh. Nội dung ra đề giữa các giáo viên phải có bàn bạc thảo luận và thống nhất chung, có tư vấn hỗ trợ của tổ trưởng chuyên môn. Việc phê duyệt đề thực hiện đúng quy trình.

             - Xây dựng đáp án phải phản ánh tính xác thực với chất lượng học tập đúng của từng bộ môn .

              - Đáp án phải rõ ràng, cụ thể và thể hiện thang điểm chi tiết từng phần. Lưu ý câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có 1 đáp án đúng nhất, không được đưa ra phương án “ Tất cả đều đúng, sai”.

- Thời lượng:

Môn Ngữ Văn 9 đề (Sở GD) thời gian làm bài là 90 phút

Môn Toán 9 đề (Sở GD) thời gian làm bài là 90 phút

Tiếng anh 9 đề (Sở GD)  (60 phút)

Môn Ngữ Văn (6;7;8) và môn Toán (6;7;8) thời gian làm bài là 90 phút, Tiếng anh 6;7;8 (60 phút) các môn còn lại là 45 phút.

- Mỗi bộ môn ra 2 đề thi có chất lượng ngang nhau ( ký hiệu là đề A và B )

Lưu ý: Đề KT đánh máy cẩn thận, đáp án chi tiết rõ ràng và nộp đúng thời gian qui định. Tổ trưởng nộp trực tiếp cho Phó Hiệu Trưởng: văn bản in có ký duyệt và  file word kèm theo mail về địa chỉ ngocminhbtd@gmail.com.( font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 )

b/ Yêu cầu của đề và phạm vi chương trình

Yêu cầu và mức độ đạt được của đề kiểm tra căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để thực hiện nội dung dạy học phù hợp với mức độ đạt được của học sinh trung bình.

Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình học kỳ I năm học 2020-2021 của các khối lớp đang học, trong đó có một số câu hỏi vận dụng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, xã hội với tỷ lệ câu hỏi vận dụng tối thiểu 15% và tối đa 25% trong đề kiểm tra.

    c/ Thời gian nộp đề kiểm tra:

    - Đề KT, đáp án, giáo viên phải nộp cho tổ trưởng duyệt (hạn chót ngày 03/ 12/ 2020 (thứ 5)

    - Đề  KT, đáp án tổ trưởng duyệt và nộp cho BCM (hạn chót ngày 08/12/2020 - thứ 3)

    - Họp xét duyệt đề Kiểm tra (08 giờ 30 phút ngày 08/12/2020 (thứ 3).

   d/ Sao lưu và bảo mật đề kiểm tra :

Tổ sao lưu và bảo mật đề kiểm tra sẽ chịu trách nhiệm trong việc sao lưu, kiểm tra số lượng và niêm phong đề kiểm tra đúng theo qui định ( Có quyết định và danh sách đính kèm)

   e/ Hình thức làm bài kiểm tra:                                                             

Tất cả các môn học sinh làm bài trên giấy thi theo mẫu.

   f/ Chấm bài:

      - Tất cả các bài kiểm tra được cắt phách trước khi chấm.

      - Chấm bài tại phòng chấm của Hội đồng (không cho giáo viên mang bài về nhà chấm).

3/ TỔ CHỨC COI THI:

- Phân công 02 giám thị trên 01 phòng đối với khối 9. Các khối còn lại 1 giám thị trên 1 phòng.

- Tổ chức coi chấm kiểm tra cuối kỳ nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng học tập của từng HS.

- Đảm bảo thực hiện đúng các công đoạn coi kiểm tra theo hướng dẫn của Hội đồng coi kiểm tra.

- Giáo viên coi kiểm tra cuối kỳ phải chấp hành nghiêm túc nội qui coi kiểm tra, không được làm việc riêng.

- Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra cuối kỳ theo lịch quy định do ốm đau, tai nạn...thì GVBM liên hệ với BCM tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để đảm bảo đúng tiến độ sơ kết học kỳ I.

4/ HỘI ĐỒNG KIỂM TRA HỌC KỲ I: ( Đính kèm, bảng phân công ).

5/ THỜI GIAN KIỂM TRA :

* Các môn văn hóa: trong tuần lễ từ 21/12/2020 đến 26/12/2020 ( tuần 16)

* Đối với các môn năng khiếu: Thể Dục, Âm Nhạc, Mĩ Thuật thi trong tuần 15.

6/ THỜI GIAN HOÀN THÀNH KIỂM TRA:

 * Nhằm đảm bảo đúng thời gian báo cáo số liệu về Phòng Giáo Dục, yêu cầu GVBM, GVCN hoàn thành đúng thời hạn như sau:

  • Báo cáo  các loại thống kê của TT, GVCN hạn chót nộp BCM ngày 02/ 01/ 2020.
  • Ban chuyên môn tổng hợp lập báo cáo gửi về phòng giáo dục 03/01/2020.

V. SỐ LƯỢNG PHÒNG :

- Tất cả các khối lớp đều sắp xếp theo thứ tự A, B, C....,cụ thể như sau:

* Đối với khối 6 : 7 lớp ( 263 hs) chia thành 07  phòng ( Mỗi phòng 38 thí sinh )

* Đối với khối 7 : 6 lớp ( 235 hs) chia thành 06 phòng ( Mỗi phòng 40 thí sinh )

* Đối với khối 8 : 7 lớp ( 246 hs) chia thành 07 phòng ( Mỗi phòng 36 thí sinh )

* Đối với khối 9 : 5 lớp ( 208 hs) chia thành  06  phòng ( Mỗi phòng 35 thí sinh )

 

VI. LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ I ( NĂM HỌC: 2020 – 2021):

1/ Khối 6-9 :buổi sáng

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

21-12-2020

Sáng

Vật lí

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

GDCD

45 phút

08 giờ 55

09 giờ 00

22-12-2020

Sáng

Ngữ Văn

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Địa

45 phút

09 giờ 40

09 giờ 45

23-12-2020

Sáng

Sử

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Hóa 9-Công

Nghệ 6

45 phút

08 giờ 55

09 giờ 00

24-12-2020

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

 

 

 

25-12-2020

Sáng

Sinh

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Tin học 6

45 phút

08 giờ 55

09 giờ 00

26-12-2020

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

 

 

 

      2/ Khối 7-8 : buổi chiều

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

21-12-2020

Chiều

Vật lí

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

GDCD

45 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

22-12-2020

Chiều

Ngữ Văn

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa

45 phút

15 giờ 40

15 giờ 45

23-12-2020

Chiều

Sử

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Hóa 8- Công nghệ 7

45 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

24-12-2020

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

 

 

 

25-12-2020

Chiều

Sinh

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Tin học

45 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

26-12-2020

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

 

 

 

 

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

      Kinh phí tổ chức kiểm tra cuối kỳ I được tận dụng từ nguồn thu tiền giấy thi của học sinh, thống nhất của hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thu mỗi học sinh là 15.000 đồng/ HK.

         Trên đây là toàn bộ kế hoạch  kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020 2021 của Trường THCS Bình Thạnh Đông. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt  kế hoạch này.    

                                           


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 15
Tháng 06 : 205
Năm 2021 : 2.261