Tuesday, 15/06/2021 - 12:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thạnh Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KỲ II_Năm học: 2020 – 2021

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THCS BÌNH THẠNH ĐÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 85 /KH.THCSBTĐ

Bình Thạnh Đông, ngày 05 tháng 04  năm 2021

                                                                         

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                        KẾ HOẠCH

ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KỲ II

       Năm học: 2020 – 2021

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 125/HD-PGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020-2021. 

          Căn cứ kế hoạch số 92/KH-THCSBTĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của trường THCS Bình Thạnh Đông về việc xây dựng phương hướng và nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 

           Nay trường THCS Bình Thạnh Đông xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

I . MỤC ĐÍCH:

- Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ngành về việc tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020-2021.       

- Nhằm đánh giá lại quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh trong học kỳ II.

- Nhằm tạo không khí buổi thi thật nghiêm túc với tinh thần “ Trung thực, khách quan”.

- Nhằm biểu dương tinh thần học tập tốt của những em học sinh có thứ hạng cao.

II . YÊU CẦU:

     - Đối với giáo viên bộ môn:

       + Rà soát lại việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm. Nếu thiếu phải nhanh chóng dạy bù và kiểm tra lại cho đúng số lần qui định và đúng chương trình.

       + Giáo án soạn kỹ lưỡng xác định trọng tâm chương trình và tiến hành ôn tập thật nghiêm túc.

       + Không được tổ chức ôn  tập cho học sinh với hình thức ra đề cương có câu hỏi giải sẳn.

       + Nghiêm túc coi và chấm bài kiểm tra cuối kỳ II theo đúng quy định.

       + Vào điểm và báo cáo các loại thống kê đúng thời gian qui định.

       + Cập nhật đầy đủ điểm số vào sổ gọi tên ghi điểm

           ● Chậm nhất ngày 15/04/2021 (đối với khối 9)( hạn chót bổ sung những học sinh chưa có điểm kiểm tra)

           ● Chậm nhất ngày 03/05/2021 (đối với khối 6;7;8) )( hạn chót bổ sung những học sinh chưa có điểm kiểm tra)

- Đối với GVCN : Thông báo cho học sinh lớp chủ nhiệm lịch kiểm tra, dụng cụ học tập, các vấn đề liên quan khi kiểm tra cuối kỳ, hướng dẫn học sinh cách làm bài trên giấy thi, nội quy thí sinh…

- Đối với tổ trưởng chuyên môn :

  + Kiểm tra lại việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm của tổ viên, ghi nhận để kịp thời nhắc nhở thực hiện theo đúng kế hoạch Ban chuyên môn.

  + Tập hợp các đề KT của GV.

        + Duyệt đề  KT và đáp án gởi Ban Chuyên Môn đúng quy định.

        + Tổng hợp các loại thống kê báo cáo lên Ban Chuyên Môn.

            + Tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời có định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Đối với học sinh:

      Tích cực ôn tập, tham gia đầy đủ kiểm tra cuối kỳ II của tất cả các môn học.

III . NỘI DUNG

    1/ CÔNG TÁC ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II:

- Thời gian ôn tập:

   + Các môn năng khiếu:

      ● Mĩ Thuật; Âm Nhạc: ôn tập từ ngày 26/04 đến 01/05/2021 (Khối 6;7)

      ● Thể dục:

          Ôn tập từ ngày 08/04 đến 14/04/2021 (Khối 9)

          Ôn tập từ ngày 26/04 đến 01/05/2021 (Khối 6;7;8)

   + Các môn còn lại:

      ● Ôn tập từ ngày 15/04 đến 21/04/ 2021 (Khối 9)

      ● Ôn tập từ ngày 03/05 đến 08/05/ 2021 (Khối 6;7;8)

- Giáo viên bộ môn thực hiện ôn tập theo đúng tinh thần phân phối chương trình, đối với các bộ môn có tiết ôn tập rơi vào tuần kiểm tra cuối kỳ, hoặc tiết ôn tập rơi vào tuần sau kiểm tra cuối kỳ, thì thực hiện đảo tiết để ôn tập trước kiểm tra cuối kỳ cho học sinh. Riêng đối với những môn không có tiết ôn tập thì giáo viên chủ động tích hợp nội dung ôn tập vào các tiết dạy trên lớp.

- Giáo viên ôn tập đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn, toàn chương trình, không ôn tập theo dạng đề cương, có câu hỏi và đáp án buộc học sinh học thuộc lòng, học tủ, đón đề việc này sẽ không phát huy được tư duy, sáng tạo của học sinh.

  - Việc tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra cuối kỳ II theo hướng gọn nhẹ,

không gây áp lực cho học sinh, nhưng phải nghiêm túc, chính xác, chất lượng, đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan trong tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Giáo viên không được tổ chức ôn tập cho học sinh với hình thức ra đề cương có câu hỏi và đáp án buộc học sinh học thuộc lòng, học tủ, đón đề việc này sẽ không phát huy được tư duy, sáng tạo của học sinh. Nếu phát hiện giáo viên nào ôn tập theo dạng đề cương thì sẽ bị xử lý theo quy định và tổ trưởng chuyên môn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

- Các bài kiểm tra đã kiểm giáo viên phải sửa cho học sinh trước tuần kiểm tra cuối kỳ để các em rút kinh nghiệm.

 

    2/ RA ĐỀ VÀ CHẤM KIỂM TRA :  

      a/ Hình thức và nội dung đề kiểm tra:

- Trường ra đề kiểm tra cho tất cả các môn, các khối lớp (bao gồm đề thi môn Tiếng Anh chương trình 10 năm của khối 6 và khối 7)

- Đảm bảo mỗi môn phải có 02 đề kiểm tra /môn.

- Hình thức đề kiểm tra:

           + Trộn đề ở tất cả các bộ môn, sử dụng phần mềm trộn đề Smart Test đã được tập huấn

   + Đề kiểm tra được ra theo cấu trúc, thời gian làm bài và ma trận phù hợp với đặc trưng của từng môn học ở các khối lớp, xây dựng ma trận đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

  + Riêng môn tiếng Anh thực hiện việc ra đề và tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn số 18 ngày 15/8/2016 của SGDĐT về việc dạy học và đánh giá môn tiếng Anh cấp THCS- THPT.        

- Nội dung đề kiểm tra: Đảm bảo được chuẩn kỹ năng kiến thức, đề thi phải có ma trận đúng theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao). Ma trận đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, lấy học sinh trung bình làm chuẩn, đáp án và biểu điểm; đánh giá được năng lực học tập của học sinh. Nội dung ra đề giữa các giáo viên phải có bàn bạc thảo luận và thống nhất chung, có tư vấn hỗ trợ của tổ trưởng chuyên môn. Việc phê duyệt đề thực hiện đúng quy trình.

             - Xây dựng đáp án phải phản ánh tính xác thực với chất lượng học tập đúng của từng bộ môn.      

- Thời lượng:

+ Khối 9:

    ● Môn Ngữ Văn và môn Toán: thời gian làm bài là 90 phút

    ● Môn Tiếng Anh: thời gian làm bài là 60 phút

               ● Các môn còn lại thời gian làm bài là 45 phút.

+ Khối 6;7;8:

    ● Môn Ngữ Văn và môn Toán (Trường ra đề) thời gian làm bài là 90 phút

    ● Môn Tiếng Anh (kể cả môn Tiếng Anh 6 hệ 10 năm; Tiếng Anh 7 hệ 10 năm Trường ra đề) thời gian làm bài là 60 phút

               ● Các môn còn lại thời gian làm bài là 45 phút.

- Mỗi bộ môn ra 2 đề thi có chất lượng ngang nhau ( ký hiệu là đề A và B )

Lưu ý : Đề thi đánh máy cẩn thận, đáp án chi tiết rõ ràng và nộp đúng thời gian qui định. Tổ trưởng nộp  trực tiếp cho Phó Hiệu Trưởng: văn bản in có ký duyệt và  file word kèm theo mail về địa chỉ ngocminhbtd@gmail.com

                                          ( font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 ).

     b/ Yêu cầu của đề và phạm vi chương trình

         - Yêu cầu và mức độ đạt được của đề kiểm tra căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành phù hợp với mức độ đạt được của học sinh trung bình.

         - Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình học kỳ II năm học 2020- 2021 của các khối lớp đang học, trong đó có câu hỏi vận dụng theo định  hướng phát triển năng lực của học sinh, quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, xã hội với tỷ lệ câu hỏi tối thiểu 10% và tối đa 25% trong đề kiểm tra.

    c/ Thời gian nộp đề kiểm tra:

       * Khối 9:    

- Đề kiểm tra, đáp án giáo viên nộp cho tổ trưởng (hạn chót ngày 08/04 /2021 (thứ 5))

 

- Đề kiểm tra, đáp án tổ trưởng duyệt và nộp lại cho BCM (hạn chót ngày 10/04/2021 (thứ 7))

- Họp xét duyệt đề Kiểm tra (08 giờ 30 phút ngày 10/04/2021 (thứ 7)).

* Khối 6; 7; 8: 

- Đề kiểm tra, đáp án giáo viên nộp cho tổ trưởng (hạn chót ngày 23/04 /2021 (thứ 6))

- Đề kiểm tra, đáp án tổ trưởng duyệt và nộp lại cho BCM (hạn chót Sáng ngày 27/ 04 /2021 (thứ 3))

- Họp xét duyệt đề Kiểm tra (14 giờ 30 phút ngày 27/ 04 /2021 (thứ 3)).

   d/ Sao lưu và bảo mật đề kiểm tra:

     Tổ sao lưu và bảo mật đề kiểm tra sẽ chịu trách nhiệm trong việc sao lưu, kiểm tra số lượng và niêm phong đề kiểm tra đúng theo qui định ( Có quyết định và danh sách đính kèm ).

 

 e/ Hình thức làm bài kiểm tra:                                                               

     Tất cả các môn học sinh làm bài trên giấy thi theo mẫu.

   f/ Chấm bài :

 - Tất cả các bài kiểm tra được cắt phách trước khi chấm.

 - Khối 9: Phân công 2 giám khảo chấm/phòng

 - Khối 6; 7; 8: Phân công 1 giám khảo chấm/phòng

 - Chấm bài kiểm tra tại phòng chấm của Hội đồng (không cho giáo viên mang bài về nhà chấm).

3/ TỔ CHỨC COI KIỂM TRA :

  - Phân công 02 giám thị trên 01 phòng thi đối với khối 9. Các khối còn lại 1 giám thị trên 1 phòng thi.

 - Tổ chức coi chấm kiểm tra nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng học tập của từng HS.

 - Đảm bảo thực hiện đúng các công đoạn coi kiểm tra theo hướng dẫn của Hội đồng coi kiểm tra.

 - Giáo viên coi kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc nội qui coi kiểm tra, không được làm việc riêng.

 - Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra cuối kỳ theo lịch quy định do ốm đau, tai nạn...thì GVBM liên hệ với BCM tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để đảm bảo đúng tiến độ sơ kết học kỳ II.

4/ HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CUỐI KỲ II : ( Đính kèm, bảng phân công ).

5/ THỜI GIAN KIỂM TRA:

   * Các môn văn hóa:

      - Khối 9: Thi từ ngày: 22/04 đến 27/04/2021

      - Khối 6; 7; 8: Thi từ ngày: 10/05 đến 15/05/2021   

* Đối với các môn năng khiếu :

      - Khối 9: Thể Dục thi từ ngày: 15/04 đến 21/05/2021

      - Khối 6; 7; 8:

+ Thể Dục, Âm Nhạc: thi từ ngày: 03/05 đến 08/05/2021

+ Mĩ Thuật: thi từ ngày: 03/05 đến 08/05/2021

6/ BÁO CÁO THỐNG KÊ:

  * Nhằm đảm bảo đúng thời gian báo cáo số liệu về Phòng Giáo Dục, yêu cầu GVBM, GVCN hoàn thành đúng thời hạn như sau:

- Khối 9

+ Báo cáo  các loại thống kê của GVBM hạn chót nộp TTCM ngày 02/ 04/ 2021.

+ Báo cáo  các loại thống kê của TTCM, GVCN hạn chót nộp BCM ngày 03/ 04/ 2021.

+ Ban chuyên môn tổng hợp lập báo cáo gửi về phòng giáo dục 04/ 04/ 2021.

      - Khối 6, 7, 8

+ Báo cáo  các loại thống kê của GVBM hạn chót nộp TTCM ngày 18/ 05/ 2021.

+ Báo cáo  các loại thống kê của TTCM, GVCN hạn chót nộp BCM ngày 19/ 05/ 2021.

+ Ban chuyên môn tổng hợp lập báo cáo gửi về phòng giáo dục 20/ 05/ 2021.

 

IV. SỐ LƯỢNG PHÒNG THI:

      Tất cả các khối lớp đều sắp xếp theo thứ tự A, B, C...., cụ thể như sau:

* Đối với khối 6: 7 lớp ( 262 hs) chia thành 09  phòng. Trong đó 6A7 chia thành 01 phòng (40 thí sinh); 6A1 đến 6A6 (222 hs) chia thành 08 phòng. (Mỗi phòng 28 thí sinh )

* Đối với khối 7: 6 lớp ( 229 hs) chia thành 08 phòng.Trong đó 7A1; 7A2 (74 hs) chia thành 03 phòng ( Mỗi phòng 25 thí sinh ); 7A3 đến 7A6 (155 hs) chia thành 05 phòng ( Mỗi phòng 31 thí sinh)

* Đối với khối 8: 7 lớp ( 238 hs) chia thành 08 phòng ( Mỗi phòng 30 thí sinh )

* Đối với khối 9: 5 lớp ( 204 hs) chia thành 08  phòng ( Mỗi phòng 26 thí sinh )

V. LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II ( NĂM HỌC: 2021 - 2021):

 

1/ Khối 6 - 9: buổi sáng

     *Khối 9: buổi sáng

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

22-04-2021

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Địa

45 phút

09 giờ 40

09 giờ 45

23-04-2021

Sáng

Vật lí

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

GDCD

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

24-04-2021

Sáng

Ngữ Văn

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

 

 

 

26-04-2021

Sáng

Hóa học 9

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Lịch Sử

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

27-04-2021

Sáng

Sinh học

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Tiếng Anh

60 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

 

 

 

 *Khối 6 :buổi sáng

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

10-05-2021

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Công nghệ 6

45 phút

09 giờ 40

09 giờ 45

11-05-2021

Sáng

Vật lí

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

GDCD

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

12-05-2021

Sáng

Ngữ Văn

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

 

 

 

13-05-2021

Sáng

Sinh

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Sử

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

14-05-2021

Sáng

Tin học 6

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Địa

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

15-05-2021

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

 

 

 

 

 

 

2/ Khối 7-8 :buổi chiều

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

10-05-2021

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Công nghệ 7

45 phút

15 giờ 40

15 giờ 45

11-05-2021

Chiều

Vật lí

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

GDCD

45 phút

  15 giờ 10

15 giờ 15

12-05-2021

Chiều

Ngữ Văn

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Hóa 8

45 phút

15 giờ 40

15 giờ 45

13-05-2021

Chiều

Sinh

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Sử

45 phút

  15 giờ 10

15 giờ 15

14-05-2021

Chiều

Tin học

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa

45 phút

  15 giờ 10

15 giờ 15

15-05-2021

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

 

 

 

 

 

VI/ KINH PHÍ TỔ CHỨC :

         Kinh phí tổ chức thi được tận dụng từ nguồn thu tiền giấy thi của học sinh, thống nhất của hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thu mỗi học sinh là 15.000 đồng/ HK.

         Trên đây là toàn bộ kế hoạch  kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020 – 2021 của Trường THCS Bình Thạnh Đông. Đề nghị toàn thể cán bộ - giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch này.       

 

 

 

* Nơi nhận:                                                                                            

      - PGDĐT Phú Tân(Báo cáo );  

      - Hiệu trưởng(Báo cáo);                                                        

      - Các Đ/C Tổ trưởng(Thực hiện);

      - Lưu văn thư.                                                                                

 

                 KT. HIỆU TRƯỞNG

              P. HIỆU TRƯỞNG                                            

                                                                                       

                                                                                                          

          

            Đoàn Ngọc Minh                                                             


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 15
Tháng 06 : 205
Năm 2021 : 2.261