Thứ ba, 27/07/2021 - 01:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thạnh Đông
 • Tải nội dung bài học Tin học 6 từ tuần 22 đến 26

  Tải nội dung bài học Tin học 6 từ tuần 22 đến 26

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  2020-03-30 137
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 10

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 98
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 11

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 97
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 12

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 89
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 13

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 86
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 14

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 87
 • Tải bài giảng Tin học 6_BTTH 3

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 89
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 15

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 80
 • Tải bài giảng Tin học 6_Chủ đề 16

  Khuyến khích các em học trực tuyến tại địa chỉ: http://binhthanhdong-ptag.lms.vnedu.vn/course/detail/5e83652798135860/tin-hoc-6-nam-hoc-2019-2020

             Đăng nhập bằng tài khoản:      hsthcsbtd
                                        mật khẩu:      hsthcsbtd.C2btd

  Nếu không đăng nhập được tải nội dung bên dưới về học.

  Nguyễn Văn Lộc 2020-03-30 76
Trang tin Học sinh